Installation

Installationer i nybyggnationer eller i befintliga lokaler, vi har god arbetslivserfarenhet vad det gäller installationer i bebodda verksamheter där det ofta krävs en viss förståelse för den pågående verksamheten.
På installationssidan finns inga hinder på vad vi kan utföra, varje projekt är unikt och behöver alltid en väl anpassad projektering samt ledning av projektet.

Utredningar

Vi arbetar brett med att utföra olika utredningar så som radonutredningar, energiutredningar samt felsökningar.

Dessa kan ni läsa om nedan. 

Radon

Många bostäder och flerbostadshus har ofta behov av ett bra ventilationssystem när man har ett förhöjt bequerel (radon) värde där har vi kunskapen att optimera en anläggning eller installera ny anpassad ventilationsanläggning.

Energiutredningar

Genom åren har vi jobbat med många olika typer av energioptimeringar ofta  byter man ett redan installerat ventilationsaggregat alternativt kan man byta motorer i om aggregatet är i gott skick. Vi kollar även på andra energitjuvar som kan vara till exempel belysning, fönster eller tilläggsisoleringar, även solceller har blivit ett mycket populärt sätt att optimera sin anläggning med.
Tveka inte att fråga vad vi kan hjälpa till med i er fastighet.

Felsökningar

Ibland kan det finnas behov av att felsöka anläggningar på grund av olika anledningar, en anledning kan vara ljudproblem där ljud från ventilation som transplanterar sig vidare i fastigheten eller att man skall utföra en ljudmätning i utomhusmiljö. Avsaknad av ventilation är också ett frekvent återkommande problem för våra kunder där vi hjälper till att lokalisera och åtgärda problemen.

Service

En väl skött anläggning håller i regel längre än en som är misskött, för att inte tala om ett eventuellt driftstopp som skulle kunna förhindras. Driftstopp på anläggningar kan bli kostsamma för fastighetsägaren. Med ett serviceavtal på anläggningen minskar risken för ett haveri då det ingår i vårt servicearbete att kontrollera status okulärt samt lyssna på ev slitdelar, detta är något som vi alltid återkopplar till beställaren så att de får reda på hur anläggningen mår. Vi erbjuder service avtal utifrån vad ni önskar utföra i er fastighet.

OVK & Injusteringar

Vi erbjuder OVK (obligatorisk ventilationskontroll) samt injustering av er ventilationsanläggning.

Även injustering och ovk åtgärder kan ofta vara energibesparande.

KANVENT

Ljungberg & Döttrar AB

Utbud

Installation

Utredningar

      – Radon

      – Energiutredningar

      – Felsökningar

Service

OVK & Injusteringar

Kontakt

Mobil: 031-3388800

Mail: niklas@kanvent.nu